เกี่ยวกับสวน

สวนอกอีแป้นแตก เกิดจากแรงบันดาลใจเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน ความชอบและประทับใจในไม้กลุ่มนี้ทำให้ต้องเริ่มเลี้ยงและสะสมมาเรื่อยๆ แม้ว่าผมจะต้องย้ายถิ่นที่อยู่และย้ายที่ทำงานไปหลายๆจังหวัด แต่ไม่เคยทอดทิ้งกระบองเพชรเลยและเมื่อทุกอย่างเริ่มหยุดนิ่งจึงได้คิดขยายโครงการจากเดิมเป็นนักสะสมเพียงอย่างเดียวมาเป็นเลี้ยงไปขายไป จากโรงเรือนเล็กๆได้เพิ่มขึ้นทีละนิดๆกลายเป็นอีกมากมายหลายโรงเรือน

ด้วยความที่เป็นคนชอบกระบองเพชรทุกชนิด ผมจึงไม่ได้เลือกเลี้ยงไม้เฉพาะอย่าง แต่จะหาไม้ใหม่ๆที่ไม่เคยเลี้ยงมาลองเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา รอดบ้างตายบ้างตามสภาพ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านไม้มามาก ผมจึงเข้าใจและรู้จักนิสัยใจคอของไม้แต่ละชนิดได้ค่อนข้างดี

คนที่เคยรู้จักและมาที่สวนของผมมักจะเอ่ยปากว่าผมมีต้นไม้สารพัดชนิด แต่จริงๆแล้ว ผมมีจำนวนไม้ชนิดละไม่มากนัก

การทำงานทุกอย่างเพียงคนเดียวตั้งแต่การผสมเกษร การเพาะเมล็ด การกร๊าฟท์ การดูแลรักษาเยียวยา และงานปลีกย่อยอีกหลายๆอย่างทำให้ไม่อาจขยายทุกอย่างไปมากกว่านี้ได้  เนื่องจากงานต้นไม้เป็นงานที่ละเอียดทุกขั้นตอน หากไม่ใส่ใจแล้วงานที่ออกมาจะไม่ได้ดี

ปัจจุบันผมมีโรงเรือน14โรงและส่วนที่ไม่เชิงเป็นโรงเรือนอีกหลายหย่อม เนื่องจากผมทำงานคนเดียวทั้งหมดจึงค่อนข้างลำบากในการจัดการเรื่องเวลาทำงาน ทำให้ไม้สามารถเปิดสวนรับแขกที่ต้องการมาชมได้ แต่หวังว่าในอนาคตข้างหน้าคงสามารถทำได้

(ใส่รูปรวมๆของโรงเรือนและบริเวณสวน)