บางครั้งเมื่อเรากราฟไม้แล้วไม่ติด ตอเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับ ถ้าปาดดูแล้วแกนยังไม่แข็งก็นำมาต่อใหม่ได้ หรือถ้าแกนแข็งไปแล้วก็รอให้แตกหน่อใหม่ แล้วนำมากราฟไม้ที่เพาะเมล็ด หรือหน่อขนาดเล็กๆ ได้ครับ

cactus-old-tip04-01


ตอ lactea ก็นำมาใช้ได้เช่นกันครับ

cactus-old-tip04-02


อันนี้ให้ดู generation ใหม่ครับ เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้บ้าง
ไม่ใช่จะได้ดีไปทั้งหมดนะครับ ได้บ้างเสียบ้างแต่อย่าท้อละกัน

cactus-old-tip04-03


– ตอสามเหลี่ยม ใช้ได้กับไม้เกือบทุกชนิด
– ตอญี่ปุ่น ใช้กราฟเมล็ดอ่อนๆ ที่เพาะจาก pot ได้ดีสุด
– ตอลูกผสม ใช้ได้กับเกือบทุกอย่างเหมือนกับตอสามเหลี่ยม
– ตอฟ้า มาทิลโล ใช้ได้ดีกับโลโฟ, Blossfeldia, ลูทิไอ และไม้เนื้ออ่อนทุกชนิด
– ตอริทเตอโร ใช้กับไม้หัวใหญ่เนื้อแกนแข็ง แต่กับไม้เนื้ออ่อนก็ใช้ได้ครับหน้าตัดกว้างดี
– ตอหนามดำ ผมเกลียดสุดๆแต่ก็ต้องใช้ ต่อยากแต่ถ้าติดแล้วดีมากเลี้ยงยอดได้ยาวจนลืมไปเลย


ไม้เนื้ออ่อนก็พวกไม้ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ไม้หนามแข็งหรือไม้ที่แกนไม่แข็งมากเช่นที่ผมยกตัวอย่างเช่นโลโฟ, Blossfeldia, ลูทิไอเป็นต้นครับ

ไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีหนาม ผิวจำหนากว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่กว้าแลัแกนแข็งกว่าพวกผิวบางเนื้อนิ่มครับเช่นพวกยิมโน. อิชิโน.ดิสโก้. เมโล. เฟอโร.เป็นต้น

ไม้ที่วงจรชีวิตสั้นส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อน ระบุให้ทุกชนิดไม่ได้ครับต้องลองเอามาเลี้ยงและคอยสังเกตุไปเรื่อยๆครับ จะดูที่ขนาดไม่ได้ครับ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไม้ขนาดใหญ่เสมอไป

ไม้ที่อายุยืนหน่อยก็จะเป็นไม้ที่ผมเรียกว่าไม้หนังหนาหรือไม้เนื้อแข็ง จะมีหนามเป็นส่วนมากครับ

ความจริงไม่มีกฏเกณฑ์ที่ใครกำหนดไว้ตายตัวสำหรับเรื่องนี้ แต่ที่ผมเขียนนี้เป็นการเขียนจากการเรียกตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองน่ะครับ

9.3