Tag Archive: มือใหม่

Regraft ไม้

เห็นว่าไม้หลายต้นที่กราฟไว้ บางต้นก็ทรงย…
Read more

ฉีก….ไม้

เอาอะไรมาให้เล่นกันอีกแล้ว เดี๋ยวโดนว่าโ…
Read more

Reapply

บางครั้งเมื่อเรากราฟไม้แล้วไม่ติด ตอเก่า…
Read more